معماری

آغاز تولید محصولات جدید شرکت

تولیدات جدید شرکت

1)DPES – Treated Water 10 ml

2)  0.25%Trypsin / EDTA Solution (1x) 100 ml

3)Pencillin / Streptomycin solution (100x) 100 ml

4)Mineral Oil 10 ml

5)Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide 100 Mg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *