معماری

بافرهای مولکولی

انواع بافرهای مولکولی

  • لودینگ دای
  • Mgcl2
  • Ethidium Bromide
  • Master Mix

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *