معماری

تشخيص مولكولي بروز همزماني مقاومت به آنتي بيوتيك و فلزات سنگين در كلبسيلا پنومونيه هاي جدا شده از عفونت ادراري

ميكروارگانيسم هاي مقاوم به آنتي بيوتيك و فلزات سنگين از عفونتهاي ادراري و بيمارستاني جدا شده اند. بيشترين عامل عفونتهاي بيمارستاني از جمله كلبسيلا پنومونيه ي مقاوم به فلزات سنگين، پلاسميدهايي با اندازه مولكولي متفاوتي را حمل مي كنند. هدف از اين مطالعه، تشخيص مولكولي بروز هم زماني مقاومت آنتي بيوتيكي و فلزات سنگين در كلبسيلا پنومونيه هاي جدا شده از عفونت ادراري بود.

 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *