معماری

تماس با ما

 

شرکت زیست فن آوری یاخته صبا آرنا

استان فارس – شیراز – شهرک آرین – پارک علم و فن آوری – ساختمان تخت جمشید – اتاق 3113 – کد پستی: 7197687811

07136359357

09331459061

cbsa@cellbiotechnologysabaarna.com