معماری

محیط کشت سلولی

  • تولید انواع محیط کشت های سلولی در حجم های 100، 500 و 1000 میلی لیتری
  • Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM)
  • Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)
  • RPMI1640
  • Ham’s Nutrient Mixtures
  • DMEM/F12 :
  • Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *