معماری

بایگانی ماهانه: دسامبر 2017

Identification and molecular analysis of mercury resistant bacteria in Kor River, Iran

Mehdi Kargar1, Mohammad Zareain Jahromi1*, Mahmood Najafian1, Parastoo Khajeaian1,Reza Nahavandi2,3, Sareh Raeiszadeh Jahromi1 and Mohammad Firoozinia1 Mercury (Hg) is one of the most important toxic  pollutants widespread in the environment. It is being extensively used in industrial applications (chlor-alkali electrolysis, fungicides, disinfectants, dental products, etc), resulting in local hot spots …

ادامه نوشته »

نمایشگاه هفته پژوهش تهران

شرکت زیست فناوری یاخته صبا آرنا از تمامی همکاران گرامی جهت بازدید از غرفه پارک علم و فناوری فارس در محل نمایشگاه هفته پژوهش تهران دعوت به عمل می آورد. زمان برگزاری: از تاریخ 1396/09/21 به مدت 5 روز ساعت بازدید: 9صبح الی17  

ادامه نوشته »

ارزیابی شیوع ژن های بیماری زای سویه های اشرشیاکلی تولید کننده شیگا توکسین در فروشگاه های عرضه کننده آب میوه و سبزیجات در شهرستان شیراز

سویه های اشرشیاکلی تولید کننده شیگا توکسین می توانند انسان ها را از طریق مصرف غذاهای حیوانی و گیاهی آلوده نمایند و عامل ایجاد مسمومیت های غذای همراه با اسهال، کولیت هموراژیک، سندرم اورمی همولیت و حتی مرگ باشند. هدف از این پژوهش، جدا سازی و شناسایی ژن های بیماری …

ادامه نوشته »

ارزیابی تیمار های ریزوبیوم بومی، کود حیوانی و اوره بر رشد گیاه یونجه در استان فارس

باکتری های ریزوبیوم مهم ترین میکرو اورگانیسم های خاک هستند که نسبت به سایر میکروب زیاگان خاک نقش بیشتری را در تثبیت ازت دارند. هدف از این پژوهش، استفاده از ریزوبیوم بومی استان فارس و نقش کود اوره در بهره وری گیاه یونجه بود. ادامه مطلب

ادامه نوشته »

تشخيص مولكولي بروز همزماني مقاومت به آنتي بيوتيك و فلزات سنگين در كلبسيلا پنومونيه هاي جدا شده از عفونت ادراري

ميكروارگانيسم هاي مقاوم به آنتي بيوتيك و فلزات سنگين از عفونتهاي ادراري و بيمارستاني جدا شده اند. بيشترين عامل عفونتهاي بيمارستاني از جمله كلبسيلا پنومونيه ي مقاوم به فلزات سنگين، پلاسميدهايي با اندازه مولكولي متفاوتي را حمل مي كنند. هدف از اين مطالعه، تشخيص مولكولي بروز هم زماني مقاومت آنتي …

ادامه نوشته »